Sveiki!
Konferencija Žalioji energija 2012
Parengta: www.zaliaskaimas.lt   
2012-06-05
Konferencija „Žalioji energija 2012“m., įvykusi 2012 m. gegužės 9-10 d. Vilniuje. surinko didelį būrį energetikos ekspertų bei alternatyviąja energetika besidominančių žmonių grupę. Susirinkusių žmonių skaičius parodė, kad vis dar netradiciniais energijos gamybos būdai laikomi saulės ir vėjo, geoterminės energijos ir biokuro panaudojimo būdai tampa vis labiau prieinami vartotojams. Šiuo metu ypač didelio susidomėjimo sulaukė saulės energetika. Patvirtinti nauji skatinamieji supirkimo tarifai, gaminant energiją, panaudojant saulės fotovoltinius elementus, šiuo metu yra labai palankūs saulės elektrinių statytojams. Saulės elektrinėse pagamintą energiją galima perduoti (parduoti) į elektros tinklą ir taip uždirbti iki 1,8 Lt už 1kWh (p.s. jei instaliuotas galingumas neviršija 30 KW ir saulės PV yra integruoti ant namo stogo. Valstybinė kainų ir energetikos komisija yra patvirtinusi energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančios energijos išteklius, tarifus, kiuriuos galime rasti minėto s institucijos internetiniame puslapyje (www.regula.lt arba tiksliau apie tarifus http://www.regula.lt/lt/naujienos/index.php?full=yes&id=14048)
Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 4p. yra numatyta, kad iki 2020 m. energijos pagamintos, naudojant atsinaujinančius energijos, dalis bendrame energijos suvartojimo balanse būtų nemažiau kaip 23%, tame skaičiuje visų rūšių transporte ši dalis turi būti nemažesnė nei 10%, elektros energetikos sektoriuje – nemažiau kaip 20%, šilumos gamybos sektoriuje – nemažiau, kaip 60%, kai šilumos tiekimas centralizuotas, o namų ūkiuose šiluma turi būti gaminama, naudojant nemažiau kaip 80% atsinaujinančių energijos išteklių.
Tokie valstybiniai ir nacionaliniai prioritetai yra neatsiejami nuo tvaraus vystymosi kriterijų, siekiant mažinti klimato kaitos pokyčius.
Plačiau susipažinti su konferencijoje „Žalioji energetika 2012“ pristatytais pranešimais galima šiuo adresu: http://zaliojienergija.wordpress.com/pranesimai
Norime atkreipti Riešės bendruomenės gyventojų dėmesį į įmonės „Arginta“ pranešimą, kuriame yra pateikiama informacija apie įmonėje neseniai pradėjusios veikti 150kW instaliuotos galios saulės elektrinės veikimo rezultatus ir patirtį eksploatuojant saulės elektrinę.
Įmonės „Arginta“ patirtis atsinaujinančios energetikos srityje gali būti naudinga plėtojant panašius energetinius projektus Riešės apylinkėse.
Taip pat norėtume pasidalinti informacija apie žaliųjų gyvenviečių vystymo ir planavimo patirtimi pasaulyje. Gal ši patirtis ateityje bus naudinga ir Riešės bendruomenei. Švediška patirtis – ateities miestų planavimo patirtis – SymbioCity (http://www.symbiocity.org Apie skandinaviška miestų planavimo patirtį Lietuvoje http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Sektoriai/Tvarus-miestas/SymbioCity arba http://www.spec.lt/index.php?cid=61892
Pasyvieji namai – tarpinė grandis link aktyvių namų rinkos http://www.pasyvuspastatai.lt
Dar viena aktuali informacija Riešės bendruomenės gyventojams apie gerus pavyzdžius kaimynystėje, kur įmonė „Veikmė“ Mažųjų Gulbinų kaime prie Gulbino ežero pastatė jau du pasyvius namus, kuriuose energijos poreikis šildymui siekia vos 15 KWh/m2 per metus, kai tuo tarpu daugumoje senesnės statybos namų energijos poreikis galia siekti 150-220 kWh/m2 per metus (t.y. lyginant vienodo ploto namus, pasyvaus namo šildymui per metus reikia tiek pat energijos kiek senos statybos namui per mėnesį). Daugiau informacijos apie pasyvius namus galima rasti čia: http://www.pasyvusnamas.lt
Be to jei norite sužinoti ar jūsų statytas, o gal dar statomas pastatas yra šiltas ir svarbiausia – ar sandarus, ar neprarandate šilumos pro sienose, lubose, stoge, grindyse ir kitur esančius plyšius, galite atlikti pastato energetinio efektyvumo nustatymo testą (http://www.psb.lt).
Pagarbiai,
Kęstutis Biekša
Žalias kaimas energetikos projektų koordinatorius

Konferencija „Žalioji energija 2012“m., įvykusi 2012 m. gegužės 9-10 d. Vilniuje. surinko didelį būrį energetikos ekspertų bei alternatyviąja energetika besidominančių žmonių grupę. Susirinkusių žmonių skaičius parodė, kad vis dar netradiciniais energijos gamybos būdai laikomi saulės ir vėjo, geoterminės energijos ir biokuro panaudojimo būdai tampa vis labiau prieinami vartotojams. Šiuo metu ypač didelio susidomėjimo sulaukė saulės energetika. Patvirtinti nauji skatinamieji supirkimo tarifai, gaminant energiją, panaudojant saulės fotovoltinius elementus, šiuo metu yra labai palankūs saulės elektrinių statytojams. Saulės elektrinėse pagamintą energiją galima perduoti (parduoti) į elektros tinklą ir taip uždirbti iki 1,8 Lt už 1kWh (p.s. jei instaliuotas galingumas neviršija 30 KW ir saulės PV yra integruoti ant namo stogo. Valstybinė kainų ir energetikos komisija yra patvirtinusi energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančios energijos išteklius, tarifus, kiuriuos galime rasti minėto s institucijos internetiniame puslapyje (http://www.regula.lt arba tiksliau apie tarifus http://www.regula.lt/lt/naujienos/index.php?full=yes&id=14048)

Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 4p. yra numatyta, kad iki 2020 m. energijos pagamintos, naudojant atsinaujinančius energijos, dalis bendrame energijos suvartojimo balanse būtų nemažiau kaip 23%, tame skaičiuje visų rūšių transporte ši dalis turi būti nemažesnė nei 10%, elektros energetikos sektoriuje – nemažiau kaip 20%, šilumos gamybos sektoriuje – nemažiau, kaip 60%, kai šilumos tiekimas centralizuotas, o namų ūkiuose šiluma turi būti gaminama, naudojant nemažiau kaip 80% atsinaujinančių energijos išteklių.

Tokie valstybiniai ir nacionaliniai prioritetai yra neatsiejami nuo tvaraus vystymosi kriterijų, siekiant mažinti klimato kaitos pokyčius.
Plačiau susipažinti su konferencijoje „Žalioji energetika 2012“ pristatytais pranešimais galima šiuo adresu: http://zaliojienergija.wordpress.com/pranesimai

Norime atkreipti Riešės bendruomenės gyventojų dėmesį į įmonės „Arginta“ pranešimą, kuriame yra pateikiama informacija apie įmonėje neseniai pradėjusios veikti 150kW instaliuotos galios saulės elektrinės veikimo rezultatus ir patirtį eksploatuojant saulės elektrinę.
Įmonės „Arginta“ patirtis atsinaujinančios energetikos srityje gali būti naudinga plėtojant panašius energetinius projektus Riešės apylinkėse.

Taip pat norėtume pasidalinti informacija apie žaliųjų gyvenviečių vystymo ir planavimo patirtimi pasaulyje. Gal ši patirtis ateityje bus naudinga ir Riešės bendruomenei. Švediška patirtis – ateities miestų planavimo patirtis – SymbioCity (http://www.symbiocity.org Apie skandinaviška miestų planavimo patirtį Lietuvoje http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Sektoriai/Tvarus-miestas/SymbioCity arba http://www.spec.lt/index.php?cid=61892

Pasyvieji namai – tarpinė grandis link aktyvių namų rinkos http://www.pasyvuspastatai.lt

Dar viena aktuali informacija Riešės bendruomenės gyventojams apie gerus pavyzdžius kaimynystėje, kur įmonė „Veikmė“ Mažųjų Gulbinų kaime prie Gulbino ežero pastatė jau du pasyvius namus, kuriuose energijos poreikis šildymui siekia vos 15 KWh/m2 per metus, kai tuo tarpu daugumoje senesnės statybos namų energijos poreikis galia siekti 150-220 kWh/m2 per metus (t.y. lyginant vienodo ploto namus, pasyvaus namo šildymui per metus reikia tiek pat energijos kiek senos statybos namui per mėnesį). Daugiau informacijos apie pasyvius namus galima rasti čia: http://www.pasyvusnamas.lt

Be to jei norite sužinoti ar jūsų statytas, o gal dar statomas pastatas yra šiltas ir svarbiausia – ar sandarus, ar neprarandate šilumos pro sienose, lubose, stoge, grindyse ir kitur esančius plyšius, galite atlikti pastato energetinio efektyvumo nustatymo testą (http://www.psb.lt).

Pagarbiai,
Kęstutis Biekša
Žalias kaimas energetikos projektų koordinatorius

 
Skelbimas
Parengta: www.zaliaskaimas.lt   
2010-10-11
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010-10-06 raštu Nr. VR-1.7–1654 pateikė atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo projektui – Vėjo elektrinės įrengimas Laidagalių kaime, Vilniaus rajono savivaldybėje. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Laidagalių k., Riešės k.v., Avižienių sen., Vilniaus r., Vilniaus apskritis.
Priimta atrankos išvada: 330kW vėjo elektrinės statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su projekte planuojama ūkine veikla galima Avižienių seniūnijoje, Vilniaus r. sav. Sudervės g. 9, Avižieinių k., LT-14013 Vilniaus r. Telefonas pasiteirauti: (8-5) 2403485; Riešės seniūnijoje, Vilniaus raj. savivaldybė, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės  k., LT–14260 Vilniaus r. Telefonas pasiteirauti: (8-5) 246 9431; internete adresu www.zaliaskaimas.lt

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010-10-06 raštu Nr. VR-1.7–1654 pateikė atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo projektui – Vėjo elektrinės įrengimas Laidagalių kaime, Vilniaus rajono savivaldybėje. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Laidagalių k., Riešės k.v., Avižienių sen., Vilniaus r., Vilniaus apskritis. 

Priimta atrankos išvada: 330kW vėjo elektrinės statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su projekte planuojama ūkine veikla galima Avižienių seniūnijoje, Vilniaus r. sav. Sudervės g. 9, Avižieinių k., LT-14013 Vilniaus r. Telefonas pasiteirauti: (8-5) 2403485; Riešės seniūnijoje, Vilniaus raj. savivaldybė, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės  k., LT–14260 Vilniaus r. Telefonas pasiteirauti: (8-5) 246 9431; internete adresu www.zaliaskaimas.lt

Poveikio aplinkai vertinimas:

Informacija atrankai dėl vėjo elektrinės įrengimo laidagalių kaime, Vilniaus rajono savivaldybėje

(Ataskaitos rengėjas Kęstutis Biekša)

 
Riešės bendruomenės susitikimas Žemės ūkio ministerijoje
Parengta: www.zaliaskaimas.lt   
2010-01-15

Riešės bendruomenės nariai šią savaitę lankėsi Žemės ūkio ministerijoje, kur susitiko su Kaimo plėtros departamento vyriausiąja specialiste Ilona Sadovskaite.

Skaitykite plačiau...
 
Riešės bendruomenė aptarė savo veiklą
Parengta: www.zaliaskaimas.lt   
2009-12-14

"Niekada neabejokite, kad maža, sąmoningų piliečių grupelė negali pakeisti pasaulio. Tiesą sakant, tik jos ir pakeitė". Stephen R.Covey

Skaitykite plačiau...
 
Ar Lietuva pasuks link atsinaujinančios energetikos?
Parengta: www.zaliaskaimas.lt   
2009-12-03

Gruodžio 2 dieną Riešės kaimo bendruomenės iniciatyva Europos Komisijos būstinėje vyko diskusija: „Kaimo bendruomenės ir atsinaujinanti energetika“, kurioje dalyvavo kaimo bendruomenių lyderiai, mokslininkai, valstybinių institucijų atstovai, verslo įmonių, komercinių bankų atstovai.

Skaitykite plačiau...
 
Susitikimas su UAB “Renerga” vadovais
Parengta: www.zaliaskaimas.lt   
2009-11-22

Žaliojo projekto komanda susitiko su koncerno "Achemos grupė" įmonės UAB "Renerga" vadovais. Įmonės pagrindinis tikslas  - gaminti ekologiškai švarią elektros energiją pasitelkiant atsinaujinačius energijos šaltinius- vandens, vėjo galias ir naujausias technologijas.

 

Skaitykite plačiau...
 
Apžiūrėtos galimos vėjo jėgainės statybos vietos
Parengta: www.zaliaskaimas.lt   
2009-11-21

Kartu su Lietuvos energetikos instituto doktorantu, atsinaujinančios energetikos ekspertu Kęstučiu Biekša, Riešės bendruomenės pirmininku Artūru Želniu, jo pavaduotoju Tadu Orševskiu, kitais žaliojo kaimo komandos nariais buvo apžiūrėtos ir įvertintos kelios galimos vėjo jėgainės statybos vietos Riešės apylinkėse.

59
59
60
62
68
69
71

 

Skaitykite plačiau...
 
Riešės bendruomenės nariai susipažino su saulės ir vėjo energijos projektais
Parengta: www.zaliaskaimas.lt   
2009-11-15

Lapkričio 14 d.  Riešės bendruomenės atstovai asmenine iniciatyva lankėsi Šiauliuose ir  Smalininkuose (Jurbarko raj.) kur susipažino su atsinaujinančios energijos generavimo projektais.

Skaitykite plačiau...